Eerste stappen gezet in uitbreiding vaderschapsverlof

Het vaderschapsverlof is sinds 1 juli van dit jaar uitgebreid. Partners kunnen sinds die datum 5 weken verlof opnemen. Gedurende deze periode wordt 70% van het salaris doorbetaald. Voor rijksambtenaren geldt dat het verlof geheel doorbetaald wordt, de ontbrekende 30% wordt door het rijk vergoed. Stéfanie André becommentarieerde dit nieuws voor Binnenlands Bestuur en onderstreepte dat met de 70%-regeling vaderschapsverlof vooral aantrekkelijk is voor de hogere inkomens. De nieuwe regeling van voor rijksambtenaren is dus een belangrijke stap in het mogelijk maken van het vaderschapsverlof voor alle vaders.

About the Author

Marjolein Missler